Affärsutveckling och ledarskap, från ord till handling

 

 

Presentation

Utbildningen är en 3-dagars ingående kurs i hur affärsplanen byggs upp, dokumenteras och hanteras som ett ledningsverktyg. Beskriver hur ledningsverktyg anpassas till det moderna ledarskapt.

Kursen avser att ge dig en tydlig uppfattning om affärsplanens fördelar. Praktisk och metodiskt arbete av utformning, struktur, innehåll och hantering som ledningsverktyg.

Analys- och styrmodeller presenteras som verktyg för arbetet med affärsplanen. Vidare belyses ledarskapets betydelse för effektuering av affärsplanens tillämpning och resultat. Beskrivning av projektledningsarbetet för genomförandet av affärsplaneringsarbetet.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till företagsledare, vd och personer med operativt ledningsansvar. De personer som kommer att arbeta med affärsplanering eller ansvara för affärsplanens projektledning.

 

Syfte

Målet med utbildningen är dels att ge deltagarna en teoretisk kunskap och en praktisk tillämpbar kunskap för uppbyggnad av affärsplanen. Så att affärsplanen får bli ett praktiskt ledningsverktyg i företagets löpande affärsutveckling.

 

Arbetssätt

Teoripassen varvas med praktiska (hands-on) övningar och grupparbeten.

Till varje teoripass delas Power-Point-presentation ut som anteckningsdokument.

Presentation kompletteras med stolpinformation från teoripassen. Utförliga arbetsverktyg och checklistor.