Kustinnehåll

Kursinnehåll (1-dags)

 

Kursen omfattas av:

 • Affärsplanens syfte och mål
 • Presentation av strukturen
 • Nulägesanalysen
 • Kundnyttan
 • Affärsmodelleringen
 • Organisationsstrukturer
 • Affärsplanen arbetsfaser
 • Ägarviljan
 • Affärsplanens övergripande struktur
 • Affärsplanens verksamhets struktur
 • SWOT-analysen
 • Målformulering
 • Analys- och styrmodeller
 • Riskanalysen
 • Levande dokument
 • Utformning och ansvar
 • Affärsplanen och Ledarskapet
 • Målstyrning

 

Förkunskaper: Enkla grund kunskaper i företagsekonomi samt viss erfarenhet av chefskap med personal- och ekonomiansvar.

 

Kursmaterial: En pärm för kursanteckningar och andra nyttigheter för affärsplaneringen samt en bok i praktisk handledning för affärsplanerare.