studenter 2

 

AFFÄRSPLANEN

 

Obvision arbetar med anpassade och öppna utbildningar i strategisk och praktisk affärsplanering. Vi vänder oss främst sig till företags-ledningar i företag. Företagsledningar som vill; 

  • få struktur och ekonomisk planering i tillväxttakten
  • utvecklas och gå från ägarledd till styrelseledd verksamhet
  • öka lönsamheten och förbättra företagets konkurrenskraft
  • öka kundfokus med förbättrat ledarskap
  • utveckla sin befintliga affärsplan

 

UTBILDNINGAR

 

Kurserna beskriver på ett lättfattligt sätt hur affärsplanen;

  • byggs upp med modeller och analysverktyg
  • förvaltas som levande dokument
  • hanteras i vardagens ledarskapet  

KURS UTBILDNING I AFFÄRSPLANERING