Grundläggande utbildning i affärsplanering

 

 

Presentation

Utbildningen är en 1-dags grundläggande kurs i hur en affärsplan byggs upp och dokumenteras.

Kursen avser att ge dig en tydlig uppfattning om affärsplanens fördelar, utformning, struktur och innehåll. Analys- och styrmodeller presenteras som verktyg för arbetet med affärsplanen.  

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till företagsledare, styrelsemedlem, vd och ledningsgrupp som vill få en god kunskap och uppfattning om hur en affärsplan byggs för att användas som ett ledningsverktyg i den dagliga driften.

Syfte

Målet med utbildningen är dels att ge deltagarna en teoretisk kunskap om struktur för uppbyggnad av affärsplanen samt att ge ökat värde för effektiv ekonomisk bolagsstyrning.  

 

Arbetssätt

Teoripassen varvas med enkla övningar och diskussioner.

Till varje teoripass delas presentation ut med anteckningsdokument.