Strategisk affärsplanering som ledningsverktyg

 

 

Presentation

Utbildningen är en 2-dagars grundläggande kurs i hur affärsplanen byggs upp, dokumenteras och hanteras som ett ledningsverktyg. Ledningsverktyget är anpassat till det moderna ledarskapt.

Kursen avser att ge dig en tydlig uppfattning om affärsplanens fördelar, utformning, struktur och innehåll samt hur affärsplanen kan hanteras i dagliga ledarskapet. Analys- och styrmodeller presenteras som verktyg för arbetet med affärsplanen. Ledarskapets betydelse för effektuering av affärsplanens tillämpning och resultat.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till företagsledare, styrelsemedlem, vd och ledningsgrupp som vill få en god kunskap och metodisk handledning i hur en strategisk affärsplan byggs för att användas som ett ledningsverktyg för affärsutvecklingen.

 

Syfte

Målet med utbildningen är dels att ge deltagarna en teoretisk kunskap och en praktisk tillämpbar struktur för uppbyggnad av en affärsplanen. Där affärsplanen blir ett praktiskt ledningsverktyg i företagets ledningsprocess.

 

Arbetssätt

Teoripassen varvas med praktiska (hands-on) övningar och grupparbeten.

Till varje teoripass delas Power-Point-presentation ut som anteckningsdokument.