Ingen föds till ledare

Chef kan alla bli, men få blir ledare. Med chefskapet får du en position och ett ansvarsområde, men i ledarrollen skapar du processer som ger förtroende i dina relationer med andra människor. Du styrs av valda mål och prioriteringar. Du lyfter blicken och leder andra mot framtida mål. Du har motivation, kunskap, kompetens och engagemang. När du leder dig själv, kan du leda andra.

 

"Ledarskap är att nå dina mål genom andras resultat!"

I det moderna ledarskapet skapas förutsättningar som tillvaratar dina och företagets ledningsresurser. Det strukturerade ledarskapet ger dig och din organisation en målfokuserad framtid.

 

Utveckla ditt personliga ledarskap!

Ledarskapsarenan, är ett strukturerat ledarträningsprogram för chefer och nyckelpersoner i företag och organisationer. Programmet fokuserar på utvecklingen av ditt personliga ledarskap. Hur du samspelar med dig själv och din omgivning.

Programmet stärker och utvecklar dina ledaregenskaper genom mental och intellektuell träning. Träningen är individuell och anpassas efter dina förutsättningar och behov. Tillsammans med din ledarskapstränare lägger du upp träningsprogrammet. Genom regelbunden träning över en längre tid, övar du upp dina ledaregenskaper och din förmåga att leda dig själv och andra.

Träningsprogrammet stärker ditt ledarskap och får andra att växa i din organisation. Programmet sträcker sig normalt över 7-9 månader med regelbundna möten med din ledarskapstränare.

LEDARTRÄNING CHEFER LEDARSKAP