Ledarskapsarenan

Ett personlig ledarskapsprogram

Ledarskapsarenan är ett strukturerat program med fokus på utveckling av ditt personliga ledarskap, dvs. hur du samspelar med dig själv och din omgivning. Ledaregenskaper är personliga mentala och intellektuella tankar som kräver regelbunden träning för att utvecklas. Därför är våra träningsprogram individuella.
För att utvecklas krävs att man gör något utöver det man redan gör och att man gör det regelbundet över en längre tid. Träningsprogrammets mål läggs upp av deltagaren tillsammans med ledarskapstränaren.

 

Programmet fokuserar på två grundläggande mål
Organisationens mål: Med delegering, kommunikation, struktur och samspel inom organisationen och med samarbetspartners för optimal produktivitet hos medarbetarna och intressenter.
Personliga egna mål: Är ofta mål som gäller hälsa, kompetensutveckling, socialt och familjeliv, ekonomi, balans i livet etc.

 

Programmet har tre utvecklingsområden

Ledarskap: Exempelvis att motivera, kommunicera, delegera och fatta beslut.

Målorientering: Att nå dina och organisationens mål genom andras resultat.

Attitydutveckling: Metoder att utveckla de attityder som deltagaren och organisationen vill förstärka.

Ur innehåll:
Nulägesanalys – Önskad Framtid – Tankar och vanor – Tidsanvändning – Självinsikt – Motivation – Bygg på dina positiva styrkor – Involvera andra i målen – Medarbetare växer i sina roller - Skapande av handlingsplan.

Programverktyget

Programmet har 7 -10 lektionsdelar med personlig tränare för start och uppföljningsmöten. Texter för reflektion och analys. Engagemang, träning och utveckling mellan möterna. Genomförande av egen handlingsplanen.

Handlingsplan och genomförande

Deltagaren skapar med stöd av tränaren sin egen handlingsplan som avser både mål i arbetet och personliga mål. Handlingsplanen dokumenteras under hela träningsperioden.

Programmets genomförande sker flexibelt och anpassas till kundens behov och önskemål.

Den modell som används är följande: Nulägesanalys och därefter regelbundna individuella uppföljningar med tre till fyra veckors mellanrum mellan lektionsdelarna.

Uppföljningarna sker i organisationens egna lokaler. Under de mellanliggande perioderna jobbar deltagaren med sin ”hemläxa”. Tidsåtgången varierar men brukar ligga på ca 1,5 timma per uppföljningsmöte.