Mentor
Många gånger är du ensam om dina beslut. Du saknar bollplank som stöd för dina tankar och vägval. Men du är inte ensam. Drygt 70% av sveriges VD:ar önskar att de kunde bolla sina frågor med en extern erfaren person. Dvs en mentor som ger stöd för nya perspektiv och infallsvinklar.
Med bred kompetens och erfarenhet av ordförandeskap, styrelsearbete, VD- och chefskap är mentorsrollen en naturlig del i vårt arbete. Vårt uppdrag är att få dela med oss av kunskap och erfarenhet, ge reflektioner och tolkningar till nya perspektiv och möjligheter i din vardag.
Vi hjälper dig till en tryggare utveckling.

Konsult
Som konsult arbetar vi med ett specificerat uppdrag och mål. Vi är rådgivande och vägledande i sakfrågor och blir där med delansvarig i verksamhetens resultat och utvecklingen. Vår kunsultuppdrag är huvudsakligen inom management och affärsutveckling.