OM OSS

 

Obvision AB är ett kompetens– och resursföretag med utbildning och konsulttjänster inom ledarskap och affärsutveckling. Företagets specialité är personlig ledarskapsträning,  VD- och styrelseutbildning, samt kvalificerad affärsplanering.
Obvision ansvarar för utbildningskoncpet, VD-LYFTET. En 1-dags kompetensutbildning för styrelsemedlemmar och VD runt om i Sverige.
Leder även 2-dagars grundläggande VD-utbildning samt styrelseutbildningar i samarbete med Executive people AB.

 

Obvision verkar främst inom:

 

  • Ledarskapsutveckling
  • Strategisk affärsutveckling
  • Kompetensutbildning för VD och styrelse
  • Mentorskap
  • Kompetensutveckling för affärsplanering
  • Organisationsutveckling
  • Ekonomi (Företagsekonomi, riskmanagement)
  • Marknadsföring (RM, branding, kommunikation)

 

Samarbetspartners

Ledande kompetensföretag för personlig ledarskapsträning.

Licensierad partner.

www.day2day.se

Ledande utbildningsföretg inom kompetensutveckling av VD och styrelse.

VD-LYFTET  en utbildning för alla!

www.executivepeople.se