STYRELSE OCH VD KOMPETENS

 

Klargör din roll och ditt personliga ansvar!
Styrelse- och VD-rollen innebär ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara väl insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att du har rätt kunskap om skillnaden i personligt ansvar mellan vd och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I detta fallet har vd och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna.
Med våra utbildningsprogram får du de grundläggande kunskaperna som behövs för att axla vd-rollen och att leda ett aktivt styrelsearbete.

Grundläggande styrelse och vd kunskaper är avgörande för all affärsutvecklingen!


I samarbete med Executive People AB
Obvision har ett nära samarbete med Executive People AB där vi arbetar med grundläggande kompetensutbildning för styrelse och vd.