Styrelseutbildning

Obvision leder styrelsutbildning i samarbete med Executive People AB som anvsarar för utbildningsmaterialet och upplägget.


1-DAGS STYRELSEUTBILDNING

KURSEN DÄR DU LÄR DIG GRUNDERNA I STYRELSEARBETE
I vår Grundläggande styrelseutbildning får du lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. Kursen är mycket omtyckt och anpassad så att vem som helst med enkla grundkunskaper kan följa med.
Läs mer om 1-dags styrelseutbildning!

3-DAGARS HÖGRE DIPLOMERAD STYRELSEUTBILDNING

UTBILDNINGEN SOM GER DIG HELHETEN
Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I kursen Högre Diplomerad styrelseutbildning får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

I den Högre Diplomerade styrelseutbildningen ingår den Grundläggande styrelseutbildningen motsvarande den första dagen på utbildningen. Dag 2 och 3 ger fördjupade kunskaper i effektivt styrelsearbete. Har du redan gått vår Grundläggande utbildning finns möjlighet att enbart gå dag 2 och 3.
Läs mer om 3-dags högre diplomerad styrelseutbildning!