Referens och omdömme!
Kurt Hempele, Polardörren

Tack Olle !
Två mycket intensiva och lärorika dagar! En av de absolut bästa kurser/utbildningar jag deltagit i. Upp till mig nu att anamma mina nya kunskaper på bästa sätt.

 

Kalender & Info

VD utbildning

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna.


2-DAGARS GRUNDLÄGGANDE VD-UTBILDNING

NYCKELN TILL FRAMGÅNG STARTAR HÄR.
Vår 2-dagars vd-utbildning omfattar grunderna du behöver för att bli en framgångsrik vd. Du får lära dig de olika lagar och bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på dig som vd. Utbildningen ger dig tips och råd som gör det lättare att hantera de situationer du ställs inför i din vardag som vd.


VD-LYFTET - 1 DAG
UTBILDNING PÅ HEMORTEN
VD-Lyftet är ett utbildningskoncept för hela Sverige där vi samarbetar med kommuner, företagsorganisationer och lokala nätverk på mindre orter runt om i landet. Att nå framgång som företagsledare kräver kunskaper inom många olika områden. Vi har arbetat fram ett utbildningsmaterial som täcker in de grundläggande kunskaper som en vd behöver ha. Genom Vd-lyftet erbjuder vi ett alternativ för vd/styrelse som på många små och mellanstora företag ofta inte har möjligheterna eller tid att gå utbildning på annan ort.
Utbildningen vänder sig till företagare i mindre och medelstora aktiebolag eller till de som vill bli vd. Utbildningen klargör rollen som vd och de krav som ställs på en företagsledare.

Arbetar ni för att främja företagandet på din hemort och vill skapa ett positivt företagsklimat?
Tveka inte att kontakta oss, vi kommer gärna och presenterar vår utbildning och hur vi tar Vd-lyftet till er!